Dorobek pisarski

 • Pamiętnik z okresu dojrzewania, Warszawa: Rój, 1933
 • Na kuchennych schodach, „Skamander”, 1937
 • Ferdydurke, Warszawa: Rój, 1938 (data faktycznego wydania 1937)
  fragment drukowany w czasopiśmie „Skamander”, 1935
  recenzja Brunona Schulza, „Skamander”, 1938
 • Iwona, księżniczka Burgunda, „Skamander”, 1938
 • Szczur, „Skamander”, 1939
 • Opętani, 1939
 • Trans-Atlantyk, Paryż: Instytut Literacki, 1953
 • Ślub, Paryż: Instytut Literacki, 1953
 • Dziennik 1953–1956, Paryż: Instytut Literacki, 1957
 • Bakakaj, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1957
 • Pornografia, Paryż: Instytut Literacki, 1960
 • Dziennik 1957–1961, Paryż: Instytut Literacki, 1962
 • Kosmos, Paryż: Instytut Literacki, 1965
 • Dziennik 1961–1966. Operetka, Paryż: Instytut Literacki, 1966
 • Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie, w: Dzieła zebrane, tom 11, Paryż: Instytut Literacki, 1977
 • Wiersz do Izy i Malwiny, 1977
 • Dzieła zebrane, t. 1-11, Paryż: Instytut Literacki 1969–1977
 • Dzieła, t. 1-15, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1986–1997
 • Kronos, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2013
 • Konfrontacje (z Czesławem Miłoszem), Warszawa: Fundacja Zeszytów Literackich, 2015